Condities utiliteit

Wij aanvaarden opdrachten volgens de laatst geldende versie van De Nieuwe Regeling. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende documentatie:

Rechtsverhouding DNR2011 herziening, juli 2013

Toelichting op DNR2011 herziening, juli 2013

Condities

Er zijn actuele tekeningen van het gebouw aanwezig (plattegronden, gevels en doorsneden), indien er geen tekeningen aanwezig zijn dan wordt er € 33,05 (excl. BTW) extra in rekening gebracht.

Indien u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent, dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. De gemaakte onkosten worden door ons op basis van regie uren verrekend.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Genoemde prijzen zijn alleen geldig binnen ons werkgebied Noord/Noordoost-Nederland, specifiek voor de volgende postcode gebieden: 7650 – 9999 m.u.v. Waddeneilanden.

De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij RVO. Door aanvaarding/ondertekening van deze aanbieding verklaart de opdrachtgever hiervan op de hoogte te zijn.

De opdrachtgever wordt geacht medewerking te verlenen aan een eventuele steekproef t.b.v. kwaliteitsborging in de vorm van toegangsverlening tot het pand. Indien de opdrachtgever weigert, kan dit intrekken van het energielabel tot gevolg hebben.

Meerkosten voor werkzaamheden welke niet vermeld staan in deze offerte en/of extra besprekingen worden op regiebasis uitgevoerd voor het bedrag van € 90 (excl. BTW) per uur exclusief gebruik van apparatuur.

Prijzen zijn inclusief kosten voor het verstrekken van een rapportage digitaal in pdf.


Gecertificeerd


Invent is als bedrijf gecertificeerd bij SKW certificatie en we hebben gediplomeerde medewerkers beschikbaar voor zowel woningbouw als voor bedrijfsgebouwen.

Plan uw certificaat

Plan direct

Vragen? Bel ons

0593 541045